Simulacres

Formació en atenció psicològica

Roll Play

Cursos dissenyats per colectius d’emergencies i per fer inicialment en un espai on es pogui disenyar un escenari el més realiste possible. Originariament està orientat a bombers, policies i infermers ja que son colectius que sovint es troben escenes que necessiten d’una actuació ràpida i efectiva i on es prenen decisions descisives que repercuteixen de manera directa en la resolució del conflicte/accident i en la vida de les víctimes/actuants implicats.

Els actors i actrius, no qüestionen en cap moment i sota cap concepte la professionalitat dels diferents alumnes que formem, simplement a partir de pautes acordades prèviament amb els formadors improvisem en funció de les seves iniciatives fent-los tenir consciència de les conseqüències de les seves accions.

Companyia Nocturna segueix al pla de treball disenyat per cada simulacre i ens adaptem al objectius que ens marqui el formador/psicoleg de cada entitat. També podem aportar formadors/psicolegs propis en cas de ser necessari.

Companyia Nocturna

Carrer del Romaní, 3
Sant Pere de Ribes
08810 Barcelona
Email: info@companyianocturna.com
Telèfons: 651762363 / 675963446