675 963 446 / 651 762 363
+34 933 249 959
info@companyianocturna.com

El calendari d’activitats serà des del mes d’octubre fins al mes de juny. A final de curs es presentarà el projecte final, la representació teatral de cada classe.

Companyia Nocturna s’encarregarà de cobrir les substitucions o baixes del professorat, garantint la continuïtat del projecte.

Companyia Nocturna es farà càrrec de les inscripcions (es realitzaran al llarg de la segona quinzena de setembre), l’elaboració de les llistes, el seguiment pedagògic de cada nen i la comunicació amb les famílies. Trimestralment s’entregarà un informe escrit personalitzat a cada alumne, valorant els seus coneixements i la seva evolució.

L’espai on es realitzi l’activitat ha de ser, dins de les possibilitats, ampli i espaiat. Si es disposa d’un teatre o sala d’actes, és perfecte, ja que els nens trepitgen setmanalment l’escenari on actuaran.

És important que l’escola ajudi a la disciplina i a l’ordre de cada activitat, intentant ue l’espai i horari sigui constant; evitant, en la mesura del possible, les anulacions de classes en dies determinats.

S’agrairia la designació d’un membre de l’Ampa o escola, segons el cas, per col·laborar estretament amb el responsable de l’extra escolar, per tal de participar conjuntament en les decisions que afectin a l’activitat. Una bona comunicació ajuda a evitar contratemps i garanteix una extra escolar sòlida.

Quotes

El preu mensual de l’activitat es valorarà tenint en compte els següents aspectes:

  • Horaris setmanals de classe
  • Import de l’assegurança civil
  • Salari del professor
  • Material escènic de les classes i el projecte final