675 963 446 / 651 762 363
+34 933 249 959
info@companyianocturna.com

Tenint en compte els diferents funcionaments de cada escola, i la recent aplicació de la sisena hora; les ctivitats s’han d’ubicar en cada cas segons les necessitats de cada centre, però sense considerar-les com una prolongació de la jornada escolar. La definició horària ha de permetre la viabilitat del projecte. Si volem garantir la qualitat de l’activitat, l’horari no s’ha d’orientar cap a l’ocupació del temps dels fills en funció de la jornada laboral de pares i mares; sinó a assegurar que els nens i les nenes assoleixin de forma còmode les premisses fixades a la introducció i als objectius de cada art escènica.

En conseqüència presentem dues possibles franges horàries:

MIGDIA: Entre 12h i 15h.

TARDA: A partir de les 16h/17h (segons l’horari de cada centre) en el cas dels alumnes de secundària les classes poden començar i acabar més tard.

La duració de les classes és d’1 hora en el cas de primària i d’1hora i mitja / 2 hores en el cas de secundària, sempre intentant adequar-se a la situació de cada centre.

També realitzem intensius d'un dia, en festes majors, setmanes culturals o finals de curs on fem classes obertes a diferents grups.